Stiftelsen Petersenska Hemmet

Välkommen med din ansökan till Stiftelsen Petersenska Hemmet och ansökningsomgången för våren 2017. Systemet öppnar den 1 mars 2017 kl 00:01

När du skapat ditt konto och loggat in är det bara att följa blanketten och fylla i den. Tänk på att bifoga önskade underlag och tänk på att du ska skicka in ett personbevis som inte ska vara äldre än sex månader (kopia på körkort och pass  är inte giltiga dokument). Tänk också på att infoga i den personliga redogörelsen en ekonomisk kalkyl och redogörelse för varför du söker stipendiet.

Innan du trycker på knappen Skicka in läs igenom ansökan en gång till och förvissa dig om att du har bifogat samtliga dokument som du vill ska bifogas. Var noga med att kontrollera att din ansökan är komplett. När du väl har tryckt på Skicka in-knappen kan du inte återkalla ansökan för att göra kompletteringar och du kan heller inte göra några kompletteringar till en redan inskickad ansökan. 

Tänk på att systemet stänger den 18 april 2017 kl 17.00 så var ute i god tid när du skickar in din ansökan.

Ansökningarna kommer att behandlas vid sammanträde under maj månad. Beviljade medel kommer att betalas ut via ditt angivna bankkonto före midsommar.

Tips innan du trycker på Skicka in-knappen

  • Har du bifogat all dokumentation som du vill ska ingå i ansökan?
  • Har du fyllt i blanketten korrekt? Har du skrivit in epost-adress, bankkonto etc?
  • Läs igenom ansökan ytterligare en gång så du är säker på att du har fått med allting

Mycket välkommen med din ansökan! 

· {{'login.forgotPassword'|translate}}