Den Tänkande Handen

Den tänkande handen är en årligen återkommande tävling och utställning för unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. Den tänkande handen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) och Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur deltagarna tillämpar teckning både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

Ansökningsperiod 14/1 - 2/2 2022
Observera att ansökningstiden gäller fram till kl 12:00 den sista ansökningsdagen.

För mer information, se Konstakademiens hemsida.

 

 

Stipendier för konststudenter och unga konstnärer

Stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Ansökningsperiod 16/2 - 7/3 2022
Observera att ansökningstiden gäller fram till kl 12:00 den sista ansökningsdagen.

För mer information, se Konstakademiens hemsida.