Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Välkommen till vårt ansökningssystem

Här kan ni söka stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 10 000 – 50 000 kr.

Anvisningar till vanliga frågor

Systemet är öppet för att ta emot ansökningar från den 1 oktober kl 08.00 och stänger  den 15 januari kl 23.59

Stiftelsen tar endast emot ansökningar via detta ansökningssystem. Ansökningar insända med post, epost eller på annat sätt beaktas inte.

Systemet är alltid öppet för att ta emot redovisningar från anslagsmottagare.


Tillbaka till hemsidan

www.langmanska.se

 

· {{'login.forgotPassword'|translate}}