Regionala bidrag och kulturstipendier

Varje år delar Region Västmanland ut bidrag, kulturstipendier och hedersgåvor som stöd för personer, föreningar och organisationer som arbetar för kulturen i Västmanland.

Kulturstipendier och hedersgåva

Regionens kulturstipendier och hedersgåva delas ut varje år och är till för att ge stöd och uppmuntran till personer, grupper eller organisationer som gör bra insatser för kulturen i Västmanland. Det kan vara områden som litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning, fotografi, film och konsthantverk. Den som har gjort en betydande kulturell gärning kan också få stipendium eller hedersgåva.

Kulturstipendier

Stipendium kan tilldelas till dig som är verksam inom ett kulturområde och som har en nära anknytning till Västmanlands län. Stipendiet är till för att användas i din pågående konstnärliga verksamhet. 

Du ansöker om kulturstipendium genom att skicka in ansökningsblanketten. Till din ansökan bifogar du material som kan användas i bedömningen av din ansökan, till exempel arbetsprover. Materialet får inte vara äldre än tre år.

Hedersgåva

Hedersgåva ges till en person, grupp eller organisation som uppskattning för särskilt bra kulturverksamhet i Västmanlands län. Du kan inte ansöka om hedersgåva för dig själv, men du kan skicka in förslag och motivering för en person eller verksamhet som du tycker förtjänar att få gåvan. 

Hedersgåva nomineras via denna länk http://bit.ly/hedersgava2019

Regionala verksamhetsbidrag

Region Västmanland ger varje år bidrag till organisationer och föreningar som arbetar med regional verksamhet i Västmanland. 

Bidrag ges inom olika bidragsområden:

  • Distriktsorganisationer (pensionärsorganisationer, kulturföreningar och övriga ideella organisationer)
  • Funktionsrättsorganisationer
  • Ungdomsorganisationer

Sista ansökningsdag är 1 oktober.

 

Bidrag till kulturprojekt

Varje år ger Region Västmanland bidrag till kulturprojekt i länet för att stödja nytänkande inom kulturområdet. Föreningar som vill genomföra en projektidé i Västmanland kan ansöka om bidrag.

Deadline fyra gånger om året 1 februari, 1 april, 1 september och 1 november. Ansökningar tas emot löpande under året men behandlas efter deadline. Handläggning efter deadline ca 1 månad.

 

Bidrag till filmprojekt

Region Västmanland ger stöd till filmprojekt. Den regionala filmverksamheten kan erbjuda västmanländska filmare stöd till utveckling och
produktion av kort-och dokumentärfilm, samt utveckling av manus för långfilm och kortfilm

Stödet kan sökas vid tre ansökningstillfällen per år med deadline: 15 februari, 15 maj och 15 september. Handläggning efter deadline ca 1 månad.

OBS! Om du tidigare har fått stöd så behöver du redovisa det först innan du söker nytt stöd. 

Stöd för Ny scenkonst för mindre fysiska samlingar

Utlysning av stöd för konstnärligt skapande för fria professionella scenkonstgrupper 2020 med anledning av Covid –19. De fria professionella scenkonstgrupperna i länet drabbas hårt av Covid-19 på grund av inställda och framflyttade uppdrag. Under denna paus möjliggörs tid för produktion av ny scenkonst som kan spelas för mindre grupper (som inte kräver stora fysiska samlingar) och använda digitala möjligheter för interaktiva föreställningar. Då många föreställningar är framflyttade till hösten kommer de nya produktionerna kunna turnéläggas från våren 2021. En teaterföreställning turnerar i många år och skapar arbetstillfällen och ökade intäkter för de fria professionella scenkonstgrupperna. Bifoga ifyllt dokument.

Ansökan görs via Apply. Bifoga dokument om Intyg om försumbart stöd Som finns på Region Västmanlands webb (nytt fönster)

Sista ansökningsdag är den 12 augusti 2020.

 

Riktlinjer finns här

Riktlinjer för Region Västmanlands bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt 

Region Västmanlands bidragsregler för funktionsrättsorgaisationer.pdf

Region Västmanlands bidragsregler för politiska ungdomsorgainsationer.pdf

Region Västmanlands bidragsregler för ungdomsorgaisationer.pdf

Övrig info:

https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/kultur--och-foreningsbidrag/