Regionala bidrag och kulturstipendier

Varje år delar Region Västmanland ut bidrag, kulturstipendier och hedersgåvor som stöd för personer, föreningar och organisationer som arbetar för kulturen i Västmanland.

 

Regionala verksamhetsbidrag

Region Västmanland ger varje år bidrag till organisationer och föreningar som arbetar med regional verksamhet i Västmanland. 

Bidrag ges inom olika bidragsområden:

  • Distriktsorganisationer (pensionärsorganisationer, kulturföreningar och övriga ideella organisationer)
  • Funktionsrättsorganisationer
  • Ungdomsorganisationer

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

 

Bidrag till kulturprojekt

Varje år ger Region Västmanland bidrag till kulturprojekt i länet för att stödja nytänkande inom kulturområdet. Föreningar som vill genomföra en projektidé i Västmanland kan ansöka om bidrag.

Deadline två gånger om året 1 mars och 1 september. Ansökningar tas emot löpande under året men behandlas efter deadline. Handläggning efter deadline ca 1 månad.

 

Bidrag till filmprojekt

Region Västmanland ger stöd till filmprojekt. Den regionala filmverksamheten kan erbjuda västmanländska filmare stöd till utveckling och
produktion av kort-och dokumentärfilm, samt utveckling av manus för långfilm och kortfilm

Stödet kan sökas vid tre ansökningstillfällen per år med deadline: 15 februari, 15 maj och 15 september. Handläggning efter deadline ca 1 månad.

OBS! Om du tidigare har fått stöd så behöver du redovisa det först innan du söker nytt stöd. 

 

Kulturprojekt med Crowdfunding 2021

Region Västmanland kommer att under 2021 införa en försöksverksamhet Crowdfunding 2021 där föreningar kan växla upp eget insamlat stöd med regionala kulturmedel.

Om crowdfunding

Genom att nyttja crowdfunding som metod kan föreningarna nå ut till sin tilltänkta publik och söka ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Föreningarna använder en digital plattform eller annan metod för crowdfunding som de anser passar. Detta skapar möjlighet till ett breddat kulturutbud och att det blir fler kulturupplevelser i Västmanland.

Crowdfunding eller (användarfinansiering) är en metod för att komplettera den offentliga finansieringen genom att finansiera projekt via donationer från finansiärer. Ofta sker det genom flera mindre privata finansieringskällor, men det kan också ske genom enstaka stora som är med och stöttar med kapital.

Riktlinjer

Målgrupp är föreningar som har sitt säte i Västmanlands län och vill genomföra ett kulturprojekt.

Region Västmanland finansierar max 50% av projektets kostnad, med ett tak på 20 000 kronor. Storleken på medfinansieringen utgår utifrån antal inkomna godkända ansökningar i relation till totala budgeten för crowdfundingprojekt som är 200 000 kr för 2021.

Handläggning av ansökningar och beslut

  • Ansökan är öppen mellan 12 april 2021 till 1 september 2021.
  • Beslut tas efter 1 september med en månads handläggningstid.
  • I ansökan ska projektets totala finansiering redovisas där det framgår hur mycket föreningen fått in via crowdfunding.
  • Utbetalning sker efter beslut. Slutredovisning lämnas in efter genomfört projekt.

 

Interregional utlysning för konst till offentliga miljöer

För att lämna in ansökan så skapa konto här bredvid, fyll i ansökan om Open Call och skicka in.  Ansökan är öppen 1 juni- 8 augusti 2021.

 

Kulturstipendier och hedersgåva

Regionens kulturstipendier och hedersgåva delas ut varje år och är till för att ge stöd och uppmuntran till personer, grupper eller organisationer som gör bra insatser för kulturen i Västmanland. Det kan vara områden som litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning, fotografi, film och konsthantverk. Den som har gjort en betydande kulturell gärning kan också få stipendium eller hedersgåva.

Kulturstipendier

Stipendium kan tilldelas till dig som är verksam inom ett kulturområde och som har en nära anknytning till Västmanlands län. Stipendiet är till för att användas i din pågående konstnärliga verksamhet. 

Du ansöker om kulturstipendium genom att skicka in ansökningsblanketten. Till din ansökan bifogar du material som kan användas i bedömningen av din ansökan, till exempel arbetsprover. Materialet får inte vara äldre än tre år.

Hedersgåva

Hedersgåva ges till en person, grupp eller organisation som uppskattning för särskilt bra kulturverksamhet i Västmanlands län. Du kan inte ansöka om hedersgåva för dig själv, men du kan skicka in förslag och motivering för en person eller verksamhet som du tycker förtjänar att få gåvan. 

Hedersgåva nomineras via denna länk http://bit.ly/hedersgava2021   

Sista ansökningsdag för Kulturstipendie och nominera till hedersgåva 2021 är den 16 april.

 

Riktlinjer finns här

Riktlinjer för Region Västmanlands bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt 

Region Västmanlands bidragsregler för funktionsrättsorgaisationer.pdf

Region Västmanlands bidragsregler för politiska ungdomsorgainsationer.pdf

Region Västmanlands bidragsregler för ungdomsorgaisationer.pdf

Övrig info:

https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/kultur--och-foreningsbidrag/