Regionala bidrag och kulturstipendier

Varje år delar Region Västmanland ut bidrag, kulturstipendier och hedersgåvor som stöd för personer, föreningar och organisationer som arbetar för kulturen i Västmanland.

Kulturstipendier och hedersgåva

Regionens kulturstipendier och hedersgåva delas ut varje år och är till för att ge stöd och uppmuntran till personer, grupper eller organisationer som gör bra insatser för kulturen i Västmanland. Det kan vara områden som litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning, fotografi, film och konsthantverk. Den som har gjort en betydande kulturell gärning kan också få stipendium eller hedersgåva.

Kulturstipendier

Stipendium kan tilldelas till dig som är verksam inom ett kulturområde och som har en nära anknytning till Västmanlands län. Stipendiet är till för att användas i din pågående konstnärliga verksamhet. 

Du ansöker om kulturstipendium genom att skicka in ansökningsblanketten. Till din ansökan bifogar du material som kan användas i bedömningen av din ansökan, till exempel arbetsprover. Materialet får inte vara äldre än tre år.

Hedersgåva

Hedersgåva ges till en person, grupp eller organisation som uppskattning för särskilt bra kulturverksamhet i Västmanlands län. Du kan inte ansöka om hedersgåva för dig själv, men du kan skicka in förslag och motivering för en person eller verksamhet som du tycker förtjänar att få gåvan. 

Hedersgåva nomineras via denna länk http://bit.ly/hedersgava2019

Regionala verksamhetsbidrag

Region Västmanland ger varje år bidrag till organisationer och föreningar som arbetar med regional verksamhet i Västmanland. 

Bidrag ges inom olika bidragsområden:

  • Distriktsorganisationer (pensionärsorganisationer, kulturföreningar och övriga ideella organisationer)
  • Funktionsrättsorganisationer
  • Ungdomsorganisationer

Sista ansökningsdag är 1 oktober.

 

Bidrag till kulturprojekt

Varje år ger Region Västmanland bidrag till kulturprojekt i länet för att stödja nytänkande inom kulturområdet. Föreningar som vill genomföra en projektidé i Västmanland kan ansöka om bidrag.

 Deadline fyra gånger om året 1 februari, 1 april, 1 september och 1 november. Ansökningar tas emot löpande under året men behandlas efter deadline. Handläggning efter deadline ca 1 månad.

 

Bidrag till filmprojekt

Region Västmanland ger stöd till filmprojekt. Den regionala filmverksamheten kan erbjuda västmanländska filmare stöd till utveckling och
produktion av kort-och dokumentärfilm, samt utveckling av manus för långfilm och kortfilm

Stödet kan sökas vid tre ansökningstillfällen per år med deadline: 15 februari, 15 maj och 15 september. Handläggning efter deadline ca 1 månad.

OBS! Om du tidigare har fått stöd så behöver du redovisa det först innan du söker nytt stöd. 

Stöd för kulturella och kreativa projekt

Region Västmanland verkar för att stödja tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet. Kulturella och kreativa verksamheter har en stor möjlighet att öppna upp och adressera utmaningar i samhället som påverkar näringslivet, till exempel inom områden som inkludering och mångfald, miljö, integration, tillgänglighet i en snabb teknisk utveckling med mera. Kulturella och kreativa verksamheter kan också utvecklas hållbart genom nytänkande insatser där den egna verksamheten eller branschen stärks.

 

 

Riktlinjer finns här

Riktlinjer för Region Västmanlands bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt 

Region Västmanlands bidragsregler för funktionsrättsorgaisationer.pdf

Region Västmanlands bidragsregler för politiska ungdomsorgainsationer.pdf

Region Västmanlands bidragsregler för ungdomsorgaisationer.pdf

Övrig info:

https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/kultur--och-foreningsbidrag/ 

· {{'login.forgotPassword'|translate}}