Välkommen att ansöka om anslag hos Olle Engkvists stiftelse

 

Allmän information

Om du redan har ett konto: Logga in med dina inloggningsuppgifter. Har du glömt ditt lösenord följer du instruktionerna för att återställa detta.

Om du aldrig har registrerat ett konto: Registrera dig under Ny användare och följ instruktionerna.

 

Just nu har vi har öppet för ansökningar inom välgörande ändamål from den 29 maj tom den 5 juni 2020.

På grund av rådande omständigheter kommer vi inte att ha öppet för vetenskapliga ansökningar enligt tidigare information. För kommande ansökningsperioder kommer uppdatering att ske vi vår hemsida - www.engkvistststiftelserna.se

Avrapportering för beviljat anslag skall göras i det digitala systemet efter genomfört projekt.

 

GDPR Olle Engkvists stiftelse behandlar Dina personuppgifter uteslutande för att kunna fullgöra vårt åtagande att behandla din ansökan hos oss. Du har rätt att begära radering av Dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats för. Vid frågor om stiftelsens behandling av personuppgifter vänligen kontakta stiftelsen via nedanstående kontaktuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av Dina personuppgifter till Datainspektionen, blivande Integritetsskyddsmyndigheten. https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/

Personuppgiftsansvarig:
Olle Engkvists stiftelse org.nr 802001-0370
info@soeb.se
Cilla Edgren tfn: 08-726 80 95