SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN Läs om personuppgiftslagen (PUL) på Zapote. OM PUL När du registrerar dig på apply.se samtycker du till att Zapote kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204 PuL) samt annan tillämplig lagstiftning. Utöver registrering på Zapotes hemsida kan ansökan till tjänster hos Zapote även ske via andra webbsidor som exempelvis ams.se. För sökande från dessa webbsidor gäller samma riktlinjer. Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan om anställning, avstämning inför anställning (telefon) och/eller en anställningsintervju. Utöver detta omfattar begreppet namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, referenser, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg och utbildning, anställningstid och arbetsuppgifter. Samtycket gäller till dess att du antigen själv återkallar ditt samtycke och avslutar ditt konto eller till dess att Zapote avslutar ditt konto om det framkommit brott mot våra riktlinjer. En avslutning av konto kan dock innebära att vi för att uppfylla andra lagkrav måste spara uppgifter om exempelvis anställningstid. I och med registrering samtycker du också till att den information som du förser Zapote med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar inom koncernen. Detta för att kunna ge dig och andra användare en bättre upplevelse av våra tjänster och för att kunna utveckla kvaliteten av dessa. LAGRING AV UPPGIFTER Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och därmed registrera information och vi uppmanar dig att på kontinuerlig basis uppdatera din profil så att vi har korrekt information. Du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har även rätt att gratis och en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Ansökan skickas till Zapotes personuppgiftsombud (se nedan). Ansökan göras skriftligt på papper och ska vara undertecknad av den som söker, utdraget skickas till din folkbokföringsadress. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande så länge det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst du har begärt eller för vilket du gett oss ditt samtycke. Detta görs undantag för om det finns rättsliga krav för att bevara uppgifterna, exempelvis bokföringsregler eller en pågående juridisk process. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL? Zapote samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätta en eventuell anställning för dig. Uppgifterna används också för att kunna uppmärksamma dig på relevanta arbeten i vår konsult- och rekryteringsverksamhet samt för att vi ska kunna genomföra urval och bedömning. Dina personuppgifter kommer att användas av Zapotes medarbetare samt vid behov kommuniceras med våra kunder. I vissa fall är slutkunden en kund till våra kunder, i dessa fall kan personuppgifterna komma att förmedlas till denna slutkund. Vi kommer däremot inte att lämna vidare dina uppgifter till tredje part, det vill säga andra bolag, organisationer, stat, kommuner, landsting eller individer som Zapote inte har en kundrelation till, om vi inte har ditt samtycke. Det innebär att du har möjlighet att själv avgöra om dina uppgifter ska lämnas ut. Utöver beskrivet finns det undantag vid nedan nämnda situationer när vi behöver lämna vidare uppgifter. När personuppgiftbiträden används. Vid administrering och behandling av dina personuppgifter kan personuppgiftsbiträden komma att användas. Exempel på detta är då vi tar hjälp av externa leverantörer för att skicka ut exempelvis nyhetsbrev. Dessa aktörer åtar sig att i enlighet med våra riktlinjer och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder hantera informationen. Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet. I kommunikationen med Zapote genom exempelvis e-post eller telefonsamtal kan vi komma att spara information för att kunna utföra och förbättra våra tjänster. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Personuppgiftslagen (PUL) finns för att skydda den personliga integriteten när det gäller lagring och behandling av personuppgifter. Läs mer om PUL Jag intygar härmed att jag läst och förstått den information som lämnats ovan samt samtycker till att Zapote behandlar mina personuppgifter i enlighet med vad som ovan beskrivits.