Nyskapande äldrevård, Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Inbjudan till Intresseanmälan för Jubileumsprogrammet -
ett program för Forskning, Utveckling och Innovation med
målet att förbättra vården för de mest sjuka och sköra äldre

 

Bakgrund

Stiftelsen Stockholms Sjukhem (SSH) har i anslutning till sitt 150-årsjubileum beslutat inrätta ett forskningsprogram för stöd till ”Nyskapande äldrevård”.

Målet med programmet är att öka implementeringen av ny kunskap från forskning, utveckling och innovation inom vård och omsorg för de mest sjuka och sköra äldre.

Programmet omfattar 5 miljoner kronor per år under fem år (totalt 25 miljoner kronor). Mål är att genom forskning, utveckling och innovation stärka en helhetssyn av de mest sjuka äldre främst avseende skörhet, smärta och hjärtsvikt.

Inbjudan att söka projektmedel

Du som är verksam inom området prevention, vård, rehabilitering och omsorg med in­riktning på de mest sjuka äldre och har en idé till ett projekt är välkommen att söka projektstöd från Jubileumsprogrammet. Utlysningen vänder sig till forskare/utvecklare/innovatörer med anknytning till verksamhet inom SSH, men även till andra sökande, som nu vill driva projekt i samverkan med kliniker eller andra verksam­hetsföreträdare inom SSH. 

Projekten ska vara relevanta för inriktningen av denna utlysning inom Jubileumspro­grammets områden samt bedömas ha stor nytta och betydelse för kliniska verksamheter inom SSH, men även vara av nationellt och internationellt intresse. Kopplingen till vård- och omsorgsverksamhet ska vara tydlig. Projektens förväntade resultat ska ha fokus på att skapa nytta för patienter, boende, anhöriga, medarbetare, m.fl.

Projektmedel tillgängliga att söka

I denna första utlysning beräknas 5-6 projekt få stöd med upp till 700.000 kr årligen i 1-3 år med möjlighet till förlängning. Stöd kan även ges till flera mindre projekt med lägre belopp.

Tidplan

Ansökansperiod i Steg I öppnar 1 oktober och stänger 31 oktober 2018.

Frågor och svar https://www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-utbildning/jubileumsprogrammet/oppen-ansokan/fragor-och-svar

· {{'login.forgotPassword'|translate}}